GDF Biuro Rachunkowe - Żmujdzka 31, 31-217 Kraków
Pon - Pt : 7:30 - 16:00

Księgowość

Powiemy Ci jak usprawnić dział księgowy i płacić mniej!

Usługi księgowe

W ramach obsługi księgowej Twojej firmy oferujemy wykonanie wszystkich czynności wobec organów finansowych i podatkowych, przygotowywanie raportów, analiz i zestawień. Dzięki współpracy z nami będziesz mógł skupić się wyłącznie na prowadzeniu swojej firmy.

a) prowadzenie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i przechowywanie księgi rachunkowej , na którą składają się :

 • dziennik,
 • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • inwentarz.

b) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

 • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla celów statystycznych.

c) sporządzanie deklaracji podatkowych, a w tym:

 • sporządzanie kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach (VAT-UE).

d) ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT, wypełnianie miesięcznych deklaracji na te zaliczki oraz deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, a także zeznania rocznego,

e) sporządzanie bilansów rocznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych wraz z dostarczeniem ich do właściwego Urzędu Skarbowego, a w tym:

 • potwierdzenia sald z kontrahentami,
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów.

f) sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla celów statystycznych (GUS),

g) opracowania organizacyjno-prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości, a w tym:

 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów z dostosowaniem do specyfikacji jednostki,
 • opracowanie sposobu ewidencji, rozliczania kosztów oraz ustalania kosztów.

h) udzielanie porad i opinii związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

i) kontakty z Urzędem Skarbowym dotyczące kwestii podatkowych w zakresie prowadzonej rachunkowości,

j) udziału i reprezentacja klienta w postępowaniu kontrolnym Urzędu Skarbowego w postaci składania wyjaśnień odnośnie sposobu dokonanych zapisów księgowych oraz sporządzonych deklaracji.

Formularz kontaktowy

  Podaj rodzaj prowadzonej działalności

  Ilość pracowników:

  Dane kontaktowe: